Nasza Filozofia Inwestycyjna

Uważamy, że można osiągnąć więcej korzyści,
dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb.

Nasz sposób działania koncentruje się na kompleksowym badaniu możliwych opcji strategicznych opartych na indywidualnych potrzebach. W poszukiwaniu wartościowych rozwiązań nie ograniczamy się do lokalnego rynku. Zmienne stopy procentowe, różnice kursowe oraz sprzyjające warunki do inwestowania na innych rynkach (najdłuższa hossa w historii!) dają zbyt wiele możliwości, aby ograniczać się jedynie do działania na ograniczonym obszarze. Stale monitorujemy okazje do pomnożenia majątku. Nasze inwestycje rozlokowane są w zależności od sytuacji makroekonomicznej w różnych częściach świata. Może nie zawsze jesteśmy pierwsi, ale nigdy nie jesteśmy ostatni.

Bardzo dużą wagę przywiązujemy do dywersyfikacji. Obecność na wielu rynkach, łagodzi ryzyka i wprowadza spokój. Dywersyfikacja obejmuje nie tylko różne klasy aktywów, ale przede wszystkim zróżnicowane warunki geopolityczne, rzadko brane przez uwagę przez większość inwestorów.

W określonych przypadkach jesteśmy w stanie zabezpieczyć ryzyka kursowe poprzez dobór właściwych instrumentów finansowych. Z zadowoleniem przyjmujemy zmiany w branży, które sprawiają, że koszty i świadomość inwestorów stają się bardziej transparentne i przejrzyste.

Posiadamy doświadczony zespół w skład którego wchodzą eksperci z branży finansowej. Zadaniem komitetu, który tworzą jest proaktywna ocena otoczenia makroekonomicznego i bieżąca rewizja aktualnych założeń. Nasza filozofia inwestycyjna zapewnia sprawdzony i elastyczny proces selekcji zarówno nowych jak i trwających inwestycji.

Ryszard Jankowski

Ryszard Jankowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu przez 20 lat był pracownikiem sektora, gdzie nadzorował ocenę. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Adam Woźniak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2010 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii. Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Odpowiadał m.in. za zarządzenie strategiczne, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy inwestycyjnych.

Adam Woźniak
Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym, które zdobyła jako analityk rynku akcji. Karierę rozpoczynała w IB Austria (obecnie Erste Securities), jako analityk sektora bankowego. Następnie pracowała w ING Barings w Londynie jako senior country analyst. W czasie kariery zawodowej wielokrotnie wyróżniana jako czołowy analityk sektora finansowego i strateg rynkowy.

Karol Krawczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finansów i Statystyki. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r w Citibank (Poland) S.A., w Departamencie Powiernictwa Papierów Wartościowych, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Z Boutique Investments Poland związany od września 2007 roku jako szef zespołu inwestycji.

Karol Krawczyk
Wojciech Mazur

Wojciech Mazur

Od 2010 r. związany jest z rynkiem obligacji korporacyjnych. W latach 2010 – 2014 pracował na stanowisku analityka w Domu, gdzie uczestniczył w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu kilkudziesięciu emisji obligacji w łącznej kwocie ponad 2 mld zł. W latach 2005 – 2010 pracował jako doradca finansowy w bankowości prywatnej, dedykowanej dla klientów zamożnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

Ryszard Jankowski

Ryszard Jankowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu przez 20 lat był pracownikiem sektora, gdzie nadzorował ocenę. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

Adam Woźniak

Adam Woźniak

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku handel zagraniczny. W 2010 roku uczestniczył w Studium Zarządzania Strategicznego na International Institute for Management Development w Szwajcarii. Od początku kariery związany z podmiotami z sektora finansowego. Odpowiadał m.in. za zarządzenie strategiczne, działalność inwestycyjną i rachunkowość funduszy inwestycyjnych.

Agnieszka Szymańska

Agnieszka Szymańska

Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA) i Financial Risk Manager (FRM). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym, które zdobyła jako analityk rynku akcji. Karierę rozpoczynała w IB Austria (obecnie Erste Securities), jako analityk sektora bankowego. Następnie pracowała w ING Barings w Londynie jako senior country analyst. W czasie kariery zawodowej wielokrotnie wyróżniana jako czołowy analityk sektora finansowego i strateg rynkowy.

Karol Krawczyk

Karol Krawczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Finansów i Statystyki. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r w Citibank (Poland) S.A., w Departamencie Powiernictwa Papierów Wartościowych, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Z Boutique Investments Poland związany od września 2007 roku jako szef zespołu inwestycji.

Wojciech Mazur

Wojciech Mazur

Od 2010 r. związany jest z rynkiem obligacji korporacyjnych. W latach 2010 – 2014 pracował na stanowisku analityka w Domu, gdzie uczestniczył w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu kilkudziesięciu emisji obligacji w łącznej kwocie ponad 2 mld zł. W latach 2005 – 2010 pracował jako doradca finansowy w bankowości prywatnej, dedykowanej dla klientów zamożnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres rezerwacje@investment-boutique.pl.