Finansowanie Działalności

Odpowiednie źródło finansowania każdego biznesu jest kluczem do jego stabilnego rozwoju.
Na podstawie szczegółowo przeprowadzonej analizy przedsiębiorstwa, otoczenia rynkowego oraz zmian zachodzących w gospodarce jesteśmy w stanie przygotować najefektywniejsze rozwiązania.

Jesteśmy kluczowym partnerem dla renomowanych instytucjami finansowych. Dzięki temu nasza oferta w zakresie pozyskania finansowania jest praktycznie nieograniczona.

MEZZANINE

Finansowanie typu Mezzanine to elastyczna forma pozyskania środków dla średnich i dużych firm. W przeciwieństwie do standardowego kredytu bankowego umożliwia sfinansowanie praktycznie każdej inwestycji uzasadnionej ekonomicznie. Oferta Mezzanine dostępna jest dla firm w dobrej sytuacji finansowej ze stabilnymi przepływami, ugruntowaną pozycją rynkową i dużym potencjałem wzrostu.

VENTURE CAPITAL

To rozwiązanie dla młodych firm o dużym potencjale wzrostu. Kapitał inwestowany jest we wczesne fazy rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Udzielenie finansowania powiązane jest z objęciem udziałów (z reguły nie więcej niż 50%) i czerpaniem korzyści finansowych na późniejszym etapie. Średnio lub długoterminowy charakter inwestycji (3-7 lat) uzasadnia poszukiwanie firm o dużym potencjale wzrostu.

PARTNERSTWO STRATEGICZNE

Dla naszych klientów chcących skokowo zwiększyć wartość i skalę prowadzonej działalności tworzymy partnerskie projekty z funduszami inwestycyjnymi. Tego typu rozwiązanie daje szansę na szybszy rozwój przedsiębiorstwa przy równoczesnym zachowaniu obopólnych korzyści dla każdej ze stron projektu.

FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)

Transakcje fuzji i przejęć to zawsze skomplikowane i ryzykowne procesy, które wymagają wnikliwego zabezpieczenia interesów każdej ze stron. Jesteśmy partnerem wspierającym naszych klientów na całym etapie przedsięwzięcia – od momentu przedstawienia wszystkich opcji strategicznych, wsparcia na etapie przygotowawczym aż do momentu przeprowadzania wszystkich wymaganych czynności.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji, wyślij e-mail na adres rezerwacje@investment-boutique.pl.